Denkleştirme politikaları nedir? (Ekonomi)

(Adjustment policy) Sabit döviz Kuru Sistemlerinde ödemeler bilançosunda bir açık veya fazlanın giderilmesi için Hükümetlerce uygulanabilecek politikaları ifade eder. Esasen ödemeler bilançosu dengesini sağlayan araçlar Otomatik Denkleştirme Mekanizmaları ve Denkleştirme Politikaları diye iki grupta toplanabilir. Birincisi kendiliğinden işleyen ve bir Hükümet müdahalesi gerektirmeyen politikalardır. Bu politikaların etkin olmadığı veya işlemesine izin verilmediği durumlarda Devlet doğrudan müdahalede bulunur, yani denkleştirici politikalar izler. Denkleştirme politikaları, toplam harcamaları yabancı mallardan yerli mallara doğru kaydırmayı amaçlayan Harcama - Kaydırıcı Politikalarla toplam harcamaların düzeyini daraltıp genişlemeyi amaçlayan Harcama - Değiştirici Politikalardan oluşur. Birinci grupta döviz kuru ayarlamaları ile dış ticaret ve kambiyo kısıtlamaları, ikinci grupta da para politikası ile maliye politikası önlemleri yer alır. Örneğin sabit kur rejimi uygulayan ve dış ödemeler bilançosu açık veren bir ülkede şu gibi denkleştirme politikaları izlenebilir: Devalüasyon, gümrük tarifelerinin yükseltilmesi, kotalar ve yasaklamalar konması, döviz kontrolü ile tahsis edilen dövizin sınırlandırılması. Maliye politikası ile kamu harcamaları kısılır ve vergiler artırılır. Para politikası ile de faiz oranlan yükseltilir, böylece özel yatırımlar kısılır ve yurt dışından ülkeye kısa - süreli sermaye girişi hızlandırılır (Bkz. Devalüasyon, Dış Ticaret Kısıtlamalan, Kambiyo Denetimi, Gümrük Tarifeleri) DEPARTMAN (Department) Fransızca "departement" kelimesinden geçme, bölüm, kısım, şube anlamında. Örneğin büyük bir tesiste üretim, pazarlama, muhasebe, personel gibi farklı faaliyetlerin görüldüğü kısımlar, bir okul veya üniversitede farklı disiplinlerin okutulduğu bölümler birer departman oluştururlar.

Son eklenenler

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç